Ella Kiljunen

Teemat

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille 

Elinvoimaisuus ja työllisyys
Elinvoimaisuuden merkitys kuntatalouden ja julkisten palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta on keskeinen asia. Kainuun asuttuna pitäminen tarkoittaa työpaikkojen lisäystä Kainuuseen. Luodaan mahdollisuuksia yritysten sijoittumiselle Kajaaniin sekä tuetaan kansainvälistä kasvua hakevia P&K-yrityksiä unohtamatta paikallisia pieniä yrityksiä ja yksin yrittäjiä.

Koulutus
Jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu. Kainuun pitää turvata AMK jatkomahdollisuus omana hallinnollisena yksikkönä. AMK varmistaa osaavan työvoiman saannin kainuulaisiin yrityksiin.

Ammatillinen koulutus on maakunnan laajuista yhden toimijan hallinnoimana. Koulutuksen resurssit on turvattava kaikilla tasoilla kuten myös varhaiskasvatuksessa. Peruskoulun jälkeen luodaan jokaiselle nuorelle polku toisen asteen koulutuspaikkaan ja mahdollistetaan korkeakouluopiskelu omassa maakunnassa.

Hyvinvointi ja turvallinen ympäristö

Maankäyttö-, asuminen-, liikennepalvelut ja turvallinen asuinympäristö. Maankäytössä ja kaavoituksessa otetaan huomioon julkisen liikenteen toimivuus. Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö hyvine virkistysmahdollisuuksineen, luo hyvinvointia ihmisten arkeen.

Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettava, varsinkin nyt, kun sote-/maakuntauudistusta valmistellaan ja uutta sairaalaa rakennetaan ja kaikki toimintakäytänteet muuttuvat. Kuntahenkilöstö on suurissa muutoksissa.