Ella Kiljunen

Blogi

Vappupuhe 2015 Kuhmo

Vappupuhe Kuhmossa 2015                                                                                    Ella Kiljunen

Hyvät toverit, ystävät ja kuulijat

Suomella on pitkät perinteet hyvinvointivaltiona ja SDP on ollut vahvasti rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa. SDP:n ensimmäinen periaate- ja puolueohjelma – Forssan ohjelma on hyväksytty puoluekokouksessa vuonna 1903. Ohjelmassa todetaan, että Sosiaalidemokraattinen puolue Suomessa tulee aina kaikissa valtiollisissa ja taloudellisissa kysymyksissä valvomaan köyhälistön luokkaetuja ja vastustamaan tarmokkaasti kaikkea luokkavastakohtien himmentämistä sekä työntekijäin käyttämistä porvarillisten puolueiden hyväksi, joiden kanssa puolue voi yhtyä yhteistoimintaan ainoastaan silloin, kun se voi tapahtua puolueohjelmaa sivuuttamatta.

Se vaatii työntekijäluokan elämän laillista suojelemista ja taistelee hankkiakseen köyhälistölle kaikilla julkisen elämän aloilla mahdollisimman suuren vaikutusvallan.
Noilla sanoilla ja tuolla ohjelmalla on ollut suuri painoarvo, että olemme saaneet elää hyvinvointivaltio Suomessa. Tuon ohjelman tekstit ja sen perusteella tehty työ Suomessa on syy miksi olen sosialidemokraatti.

Nyt 112 vuotta myöhemmin puolueemme puheenjohtaja Antti Rinne on kiteyttänyt puolueemme aatteen sosialidemokraattien vaaliohjelmaan 2015:
”Minä haluan elää maassa, jossa uskalletaan katsoa eteenpäin ja pyritään luomaan uutta.
Ennen kaikkea haluan elää maassa, jossa jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen ja hyvinvoinnin mahdollisuuden tarjoaminen jokaiselle on kunnianhimoisin tavoite olosuhteista riippumatta.
Muutosta ei voi tehdä yksi puolue tai yksittäinen päättäjä.
Siihen tarvitaan ihmisiä, jotka tahtovat muutosta. Tämä tahto demokratiassa kerrotaan vaaleissa”

Hyvät ystävät

Noita ajatuksia tarvitsemme juuri nyt, kun päättyneissä eduskuntavaaleissa menetimme 8 paikkaa ja kannatusprosenttimme 16,5 riitti neljänteen sijaan. Eduskuntavaalien koko maan äänestysprosentti jäi alhaiseksi ollen 70.1 ja se vaikutti osaltaan sosialidemokraattien kannatuksen tippumiseen. On tehtävä entistä enemmän yhteistyötä, jotta saadaan Kainuun ääni kuulumaan päätöksenteossa.

Alustavia hallitustunnusteluja käydään juuri Juha Sipilän johdolla ja neuvottelujen tuloksena nähdään jääkö puolueemme oppositioon seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että ollaan rakentamassa oikeistohallitusta. Oikeistohallitus ei tiedä hyvää ensinnäkään meille työntekijöille saatikka työtä vailla oleville, eläkeläisille ja heille joilla kaikki asiat elämässä eivät ole menneet putkeen.
Jo ennakkoon on väläytelty koeajan pidentämistä 4 kk 6 kk:een, työehtojen yleissitovuuden heikentämisestä ja tämän myötä siirrettäisiin enemmän päätäntävaltaa paikalliselle tasolle muun muassa palkkauksesta päätettäessä. Lisäksi puhutaan yhteiskuntasopimuksesta, jonka sisältö on vielä hämärän peitossa.

Tällä hetkellä Kainuun työttömyysluvut ovat kääntyneet laskuun, mutta pitkäaikaistyöttömiä on 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Lisäksi jaksot ovat pidentyneet yli 1000 päivään ja neljännes Kainuun työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä.

Hyvät kuulijat

Viime hallituskausi oli raskas sosialidemokraateille. Hallitus oli laajapohjainen eikä pysynyt koossa koko hallituskautta. Rakenneuudistus aiheutti vasemmistopuolueen poislähdön hallituksesta ja sosialidemokraatit jäivät yksin puolustamaan heikommassa asemassa olevia. SDP:n Seinäjoen puoluekokouksessa puheenjohtajamme vaihtui Antti Rinteen tultua valituksi puheenjohtajaksi ja samanaikaisesti hänet myös nimitettiin valtiovarainministeriksi. Samaan aikaan myös kokoomuksen puheenjohtaja/pääministeri vaihtui. Loppuhallituskaudelle oli lastattu isoja tavoitteita muun muassa sote- uudistus ja toisen asteen koulu-uudistus. Nämä jäivät toteutumatta.

Viime hallituskauden saavutuksia

Sopimusyhteiskunta elvytettiin. SDP on tukenut valtiokeinoin työmarkkinoiden laaja-alaisia sopimuksia, joilla talouteen tuotiin luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista.
Raamisopimus solmittiin vuonna 2011, työurasopimus 2012 ja työllisyys- ja kasvusopimus sekä rakennepoliittinen ohjelma 2013.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan vuonna 2013. Lain tärkeimpinä tavoitteena on muun muassa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja. Turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Hyväksyessään vanhuspalvelulain eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lain yleisen toteutumisen lisäksi henkilöstömitoituksen toteutumista ja antaa tarvittaessa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä.

Yhdenvertaisuuslain uudistus tuli myös voimaan 1.1.2015. Laki antaa laajempaa suojaa syrjinnältä. Sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi myös yksityiseen toimijaan.

Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan 2017. Jatkossa myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus solmia avioliitto.

Tulevaisuus

SDP:n VAALIOHJELMASTA

Suunta Suomelle – työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta
On aika katsoa eteenpäin. On aika löytää keinot, joilla Suomi nousee pitkästä taantumasta maana, jossa ihmiset ovat yhdenvertaisia ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Maana, jossa toteutuu kaikille kuuluva jakamaton ihmisarvo, kestävä kehitys
ja usko tulevaisuuteen. On aika rakentaa Suomesta jälleen reilu, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Tähän tarvitsemme kasvua ja yhteisvastuuta.

Sosialidemokraatit haluavat rakentaa Suomea, jossa jokainen yksilö on arvokas ja tärkeä sellaisena kuin on. Me haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen voi onnistua lähtökohdistaan riippumatta ja jossa apu ja tuki ovat tarvittaessa valmiina. Haluamme rakentaa Suomea, joka ajaa kansainvälisessä yhteisössä ihmisoikeuksien toteutumiseen ja rauhaan tähtäävää politiikkaa ja kehittää kunnianhimoisesti ympäristöystävällistä teknologiaa.

Meille menestyksen avaimia ovat työ, tasa-arvo, turvallisuus ja ihmisten välinen luottamus, ei markkinavoimien valta. Sivistyksen avain on rohkeus huolehtia heikoimmista myös silloin, kun taloudellinen tilanne on vaikea. Kutsumme kaikki, joille nämä arvot ovat tärkeitä, mukaan tekemään tästä Suomesta totta.

Kasvu turvaa hyvinvoinnin

Tulevan vaalikauden tärkein tehtävä on saada aikaan kestävää taloudellista kasvua ja uutta työtä. Vain tämä turvaa hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa. Kasvun tukemiseksi on uskallettava hakea uusia keinoja. Uusien työpaikkojen ohella myös vanhojen työpaikkojen säilyttäminen on tärkeää.

Taloudellisen taantuman ja ikärakenteen pysyvän muutoksen vuoksi valtion ja kuntien taloudellinen liikkumavara on kansallisella tasolla pieni. Siksi tämä aika vaatii päättäjiltä rehellisiä valintoja, kykyä keskittyä olennaiseen ja rehellisyyttä siinä, mikä määritellään olennaiseksi ja miksi. Moneen tärkeään kohteeseen rahaa löytyy rajallisesti.

On samaan aikaa investoitava uuteen kasvuun ja huolehdittava hyvinvointivaltion tärkeimmistä toiminnoista. Hyvinvointivaltion täytyy huolehtia siitä, että vaikeinakin aikoina kaikki pysyvät mukana. Sen tulee vähentää eriarvoisuutta ja torjua syrjäytymistä. Samalla hyvinvointivaltio on myös kannattava investointi: ilman sitä meillä ei ole koulutettua, hyvinvoivaa työvoimaa jonka varaan rakentaa kasvua

Hyvät toverit

Sosialidemokraattien on jatkettava uudistusten tiellä, meitä tarvitaan, koska maailma ei ole vielä valmis. On tunnustettava tosiasiat ja lähdettävä uudistumaan ruohonjuuritasolta, unohtamatta kenen asialla olemme. Omalla työllä on edelleenkin voitava tulla toimeen. Julkisin verovaroin tuotettavat palvelut on tehtävä omana työnä. Nykyisistä työpaikoista on pidettävä kiinni kaikkialla Kainuussa. Ihmiset tarvitsevat puolestapuhujia ja he joilla on vahvemmat hartiat ottavat isomman vastuun.

Politiikka on yhteispeliä mitä suuremmassa määrin. Yhteistyötä on tehtävä oman puolueen sisällä ja myös toisten puolueiden kanssa. On unohdettava keskinäiset kaunat ja rakennettava yhdessä hyvinvointi Suomea tälle vuosisadalla, kuten Suomen hyvinvointia lähdettiin rakentamaan 1900 luvun alussa.

Hyvää työväen juhlaa Teille kaikille!